Προσωπικό

 

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Π Ρ ΟΣ Ω Π Ι Κ Ο   2022-2023

1

Ελένη Φιλίππου Δημητρίου 

Διευθύντρια

2

Σπυρούλλα Ιακώβου Χρυσοστόμου 

Νηπιαγωγός Δημόσιου τμήματος Ν1

3

Αθηνά Χαραλάμπους

Νηπιαγωγός Δημόσιου τμήματος Ν2 

4

Παρασκευή Νεοφύτου 

Νηπιαγωγός Δημόσιου τμήματος Ν3 

5

Γιώτα Χελιώτη

Νηπιαγωγός Δημόσιου τμήματος Ν4 

6

Μαρίνα Χατζηχαραλάμπους 

Νηπιαγωγός 

7

Σεβαστή Σπανού 

Επισκέπτρια Νηπιαγωγός 

7

Σούλα Παρδάλη 

Αντικαταστάτρια νηπιαγωγός 

8

Μαρία Φιλίππου 

Λογοθεραπεύτρια 

9

Κυριακή Σόλωνος 

Σχολική συνοδός 

10

Κωνσταντίνα Κολοκοτρώνη 

Σχολική συνοδός 

11 

 

Άντρη Λαμπή 

Σχολική συνοδός για την επιτήρηση 

11 

 

Άννα Ανδρέου 

Υπάλληλος Συνδέσμου Γονέων για την επιτήρηση 

Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο

1

Μαγαρίτα Γεωργίου

Σχ. Βοηθός Δημοσίων τμημάτων

2

Έλενα Θεοχάρους

Σχ. Βοηθός Δημοσίων τμημάτων

3

Μαρία Φλουρή

Γραμματέας (μερική απασχόληση)