Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ΣT ΄ -  ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 2019 -2020

07:45 – 09:05

Δομημένο και ελεύθερο παιχνίδι

(2Χ40΄)

09:05 – 09:25

Πλύσιμο – πρόγευμα

(αλλαγή προγράμματος μετά από ειδική άδεια από ΥΠΠΑΝ)

(20΄)

09:25 – 10:05

Α΄ δομημένη δραστηριότητα

(αλλαγή προγράμματος μετά από ειδική άδεια από ΥΠΠΑΝ)

(40΄)

10:05 – 10:25

Οργανωμένο υπαίθριο παιχνίδι

(20΄)

10:25 - 10:45

Υπαίθριο παιχνίδι

(20΄)

10:45 – 11:25

Πλύσιμο – B΄ οργανωμένη δραστηριότητα

(40΄)

11:25 – 12:05

Γ΄ οργανωμένη δραστηριότητα – φρούτο

(40΄)

12:05 – 12:25

Υπαίθριο παιχνίδι

(20΄)

12:25 – 13:05

Δομημένο και ελεύθερο παιχνίδι

(40΄)

13:05 – 17:00

Προαιρετική απογευματινή φοίτηση (υπό την ευθύνη του Συνδέσμου Γονέων)

Σταδιακή αποχώρηση παιδιών