Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Καραβοστασίου 72Α, 2324 Λακατάμεια
Τηλέφωνα: 22816216
Τηλεομοιότυπο: 22355601
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nip-lakatameia6-lef@schools.ac.cy