Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ενδεικτικό υλικό που προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την προδημοτική εκπαίδευση. Πατήστε την εικόνα για να μπορέσετε να δείτε το υλικό.